GS Servis

GS Servis

výstupy
 1. Služby pro udržení souladu s GDPR = ZÁRUKA = GARANČNÍ SERVIS
 2. trvalý přístup k odborné pomoci (HELP DESK A HOT LINE)
 3. služby Pověřence
 4. roční aktualizace dokumentace i nastavení procesů
Obsahuje
 • hot line a help desk služba v průběhu roku (odborná konzultace nových zpracování OÚ případně změny)
 • povinna roční verifikace procesů a dokumentace (nová analýza rizik vč. případné aktualizace dokumentace)
 • povinné roční proškolení v oblasti GDPR a interní audit
 • krizová komunikace při incidentu (řízení procesu po indikaci incidentu)
 • službu Pověřenec (ustanovení pověřence je podmínkou pro převzetí komunikace s dozorovým úřadem)
 • smluvní garanci - ručení za závazky vzniklé klientovi chybou poradce (financování zastoupení ve všech případných sporech včetně refundace případné správní sankce nebo náhrady škody)
Neobsahuje
 • GS ANALÝZU (GSA) - analýza zpracování osobních údajů s doporučením opatření pro soulad s GDPR
 • GS IMPLEMENTACI (GSI) - dozor nad implementací opatření pro dosažení souladu s GDPR
 • nezávislý audit souladu s GDPR (audit je povinný z důvodu garance = záruky = pojištění)