GS Implementace

GS Implementace

výstupy
 1. povinná analýza rizik a posouzení vlivu (DPIA)
 2. návrh konkrétních nápravných opatření
 3. nastavení povinné dokumentace
 4. povinné proškolení všech dotčených osob
 5. závěrečný audit souladu s GDPR
Obsahuje
 • řízení projektu GDPR “na klíč” (odborný dozor nad realizací konkrétních kroků implementace)
 • analýzu rizik dle čl. 5, 24 a 32 GDPR a posouzení vlivu na ochranu OÚ dle čl. 35 GDPR (DPIA)
 • plán realizace nápravných opatření (návrh vhodných technických a organizačních opatření dle analýzy rizik)
 • kompletní dokumentaci vyplývající z GDPR dle potřeb organizace klienta (doplnění “na míru” organizaci)
 • řádné proškolení dotčených osob
 • provedení závěrečného interního auditu = osvědčení o souladu s GDPR = dokončení implementace
Neobsahuje
 • cenu (nákup) konkrétních HW či SW nástrojů či jiných technických opatření
 • GS ANALÝZU (GSA) - analýza zpracování osobních údajů s doporučením opatření pro soulad s GDPR
 • GS SERVIS - garanční servis - služby pro udržení souladu s GDPR a smluvní záruka dodavatele = garance