GS Analýza

GS Analýza

výstupy
  1. přehled oblastí s nesouladem s GDPR vč. přehledných grafů
  2. pořadí naléhavosti řešení nedostatků vč. názorných grafů,
  3. doporučení pro dosažení souladu s GDPR
Obsahuje
  • analýza evidencí s obsahem osobních údajů (dále OÚ) z pohledu souladu s GDPR
  • analýza zpracování OÚ (včetně nastavení procesů) z pohledu souladu s GDPR
  • stanovení naléhavosti řešení nedostatků (popis + graficky)
  • návrhy technických a organizačních opatření k odstranění nedostatků
Neobsahuje
  • analýzu rizik dle čl. 5, 24 a 32 GDPR ani posouzení vlivu na ochranu OÚ dle čl. 35 GDPR (DPIA)
  • GS IMPLEMENTACE (GSI) - implementace opatření pro dosažení souladu s GDPR
  • GS SERVIS - garanční servis - služby pro udržení souladu s GDPR a smluvní záruka dodavatele = garance