Nabídka pro obce

Určeno pro:
Obce, územně správní celky, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, příspěvkové organizace zřizované obcemi (např. školy).

Co nabízíme:
Službu „EXTERNÍ POVĚŘENEC S GARANCÍ“
Za konečnou měsíční cenu zajistíme všechny nutné služby pro dosažení a udržení souladu s GDPR a na své služby poskytujeme garanci.

Pozitiva:

 1. Za soulad s GDPR Vám finančně ručíme, tj. za všech okolností budeme jednat s dozorovým úřadem či subjekty údajů místo Vás (včetně zastupování před správním orgánem nebo soudem) a refundujeme Vám případnou pokutu!
 2. Nezávisle prověříme nezbytnost jakýchkoli technologických nákupů tzv. opatření, tj. ohlídáme, abyste nekupovali nic zbytečně!
 3. Výhody naší služby „EXTERNÍ POVĚŘENEC S GARANCÍ“:
  1. Nikdy není nemocen ani na dovolené(garantujeme 100% zastupitelnost)
  2. Případné incidenty řeší 7 dní v týdnu
  3. Služba využívá odborné zázemí desítek odborníků s různou specializací(procesní řízení, právo, bezpečnost v oblasti ITC atd.)
  4. Budeme sdílet zkušenosti z jednání s dozorovým orgánem(při incidentu či kontrole nebude nikdo překvapen)

Cena služby:
měsíční paušál od 1.950 Kč vč. DPH

 1. Konečná cena za službu – žádné cestovné, žádné doplatky v hodinové sazbě
 2. Žádné „samoinstalační balíčky“ s nutností jezdit na implementační školení, studovat složitou problematiku – od nás obdržíte konkrétní opatření „na klíč“
 3. Mimo zapojení našich externích Pověřenců počítáme s obsazením pozice Asistenta pověřence (v roli kontaktní osoby), kterou budou moci vykonávat přímo pracovníci z regionů (nejčastěji zástupci MAS),
 4. Slevy - poskytujeme:
  1. množstevní slevu až 40 % ze základní ceny = sleva 2% za každou smlouvu z jednoho regionu (DSO či MAS či mikroregionu), např. při uzavření smlouvy s 10 obcemi z jednoho regionu je cena o 10 x 2 % = 20 % nižší pro všechny obce).
  2. věrnostní slevu až 25 % při sjednání smlouvy na 4 roky (v prvních 2 letech dochází k umořování prvotních nákladů na dosažení souladu s GDPR) – audity, analýzy, školení
Sazba Počet obyvatel
v obci
Základní cena
(měsíční paušál)
Minimální ceny
(24 měsíců)
Minimální ceny
(48 měsíců)
A) do 250 4 333 Kč 2 600 Kč 1 950 Kč
B) do 500 6 311 Kč 3 787 Kč 2 840 Kč
C) do 1000 8 311 Kč 4 987 Kč 3 740 Kč
D) do 1500 12 000 Kč 7 200 Kč 5 400 Kč
E) do 2000 16 444 Kč 9 867 Kč 7 400 Kč
F) nad 2000 individuální dohoda

POZN: Cena pro obcemi zřizované organizace je do 10 zaměstnanců dle sazby A) a pro všechny ostatní dle sazby B). Rovněž nabízíme vytvoření příslušné dokumentace pro místní spolky (dobrovolných hasičů, myslivců a rybářů apod.) zdarma v ceně.

Služba EXTERNÍ POVĚŘENEC S GARANCÍ zahrnuje:

I. Dosažení souladu s GDPR

 1. Prověření vnitřní řídící dokumentace související s ochranou osobních údajů a prověření procesů a kontrolních mechanismů souvisejících s ochranou osobních údajů.
 2. Analýza dat a klasifikace osobních údajů, včetně jejich umístění, objemu, struktury a zabezpečení.
 3. Analýza účelů zpracování osobních údajů a posouzení jejich legitimity ve vazbě na GDPR. Prověření dodržování povinností dle GDPR - týkajících se ochrany osobních údajů.
 4. Identifikace rizik při zpracování osobních údajů, včetně posouzení jejich závažnosti a návrh opatření pro eliminaci zjištěných vysokých rizik (v ceně není nákup konkrétních technologických opatření).
 5. Poskytnutí vzorové dokumentace k úpravě “na míru”.
 6. Řádné povinné proškolení všech relevantních pracovníků.
 7. Interní audit.

II. Udržování souladu s GDPR = průběžné plnění povinností pověřence

 1. Monitorování stavu ochrany osobních údajů a souladu zpracování osobních údajů s GDPR.
 2. Konzultace nových operací zpracování.
 3. Provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) dle čl. 35 GDPR.
 4. Kontaktní místo pro subjekty údajů, správce údajů a dozorový úřad a spolupráce s ním.
 5. Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 GDPR a subjektu údajů dle čl. 34 GDPR.
 6. Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.
 7. Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování.