GDPR Včas

A) Ceny pro subjekty do 15 bodů dle Vstupního dotazníku Gepard services s.r.o.

Produkt Gepard services s.r.o. Počet bodů Vstupní dotazník
do 5 bodů 5 až 6 bodů 7 až 9 bodů 10 až 12 bodů 13 až 15 bodů
GS PORADCE (GSP) 12 980 Kč 14 650 Kč 16 650 Kč 19 150 Kč 22 500 Kč
CENA ROČNÍ AKTUALIZACE
dokumentace vč. auditu GDPR
6 900 Kč 7 600 Kč 8 300 Kč 8 900 Kč 9 600 Kč

B) Ceny pro subjekty od 16 bodů dle Vstupního dotazníku Gepard services s.r.o.

Produkt Gepard services s.r.o. Počet bodů Vstupní dotazník
16 až 19 bodů 20 až 24 bodů 25 až 29 bodů 30 až 34 bodů 35 až 40 bodů
GS PORADCE (GSP) 25 000 Kč 37 000 Kč 49 000 Kč 61 000 Kč 73 000 Kč
CENA ROČNÍ AKTUALIZACE
dokumentace vč. auditu GDPR
12 600 Kč 17 150 Kč 19 700 Kč 22 250 Kč 24 800 Kč

 

1) Stručný popis plnění: GS PORADCE zahrnuje komplexní poradenství zajišťující soulad s GDPR. Plnění zahrnuje všechny povinné kroky dle GDPR, tj. analýzu zpracování osobních údajů, doporučení vhodných bezpečnostních opatření na základě hodnocení rizika, kompletní dokumentaci pro doložení souladu s GDPR a proškolení personálu v souladu s příslušnou dokumentací. Implementace je realizována týmem klienta pod vedením Poradce (projektového manažera) dodavatele.
Podrobněji o produktu viz produktový list či příslušná objednávka služby GS PORADCE.

 

2) Realizace je zahájena do 5 pracovních dnů od zaplacení zálohy (35 % z ceny) na základě faktury zaslané dodavatelem.
Podrobněji viz objednávka služby GS PORADCE.

 

3) Doplatek ceny služby je splatný do 15 dnů od provedení závěrečného auditu v souladu s GDPR ze strany dodavatele.
Podrobněji viz objednávka služby GS PORADCE.